Uspešna izvedba strokovnega seminarja Glavna obravnava v upravnem sporu

Dne 29. 11. 2018 je na Pravni fakulteti v Ljubljani potekal strokovni seminar z naslovom Glavna obravnava v upravnem sporu, ki sta ga pod vodstvom as. dr. Brune Žuber organizirali Katedra za upravno pravo in Inštitut za javno upravno pri Pravni fakulteti (IJU). Strokovni seminar je bil namenjen predstavitvi ugotovitev študije z naslovom Pomen prakse in zahtev Evropskega sodišča za človekove pravice za izvedbo glavne obravnave v upravnem sporu. Študija, ki je rezultat nekajmesečnega poglobljenega dela študentov Pravne fakultete, Filozofske fakultete ter Fakultete za upravo, je nastala v okviru projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016−2020 za študijsko leto 2017/2018, pod pedagoškim mentorstvom in uredništvom as. dr. Brune Žuber in v sodelovanju z Inštitutom za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani kot zunanjo organizacijo.

Strokovni seminar je bil razdeljen na dva vsebinska sklopa. Uvodnemu nagovoru prof. dr. Rajka Pirnata je sledil prispevek as. dr. Brune Žuber o pomenu glavne obravnave v upravnem sporu, prispevek študentke Špele Lovšin o zahtevah EKČP za izvedbo glavne obravnave v upravnem sporu ter pregled sodne prakse Upravnega sodišča RS in Vrhovnega sodišča RS, ki sta jo predstavila študenta Marjanca Ambrožič in Tilen Majnik. Prvi vsebinski sklop sem zaključila jaz, s predstavitvijo rezultatov raziskave, ki smo jo tekom projekta opravili med sodniki Upravnega sodišča in upravnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

Drugi del strokovnega seminarja je bil namenjen prikazu ureditev izvajanja glavne obravnave v upravnem sporu v nekaterih tujih državah, in sicer v Avstriji, Nemčiji, Estoniji in na Hrvaškem. Avstrijsko ureditev je predstavila študentka Lora Briški, nemško ureditev študentka Urša Brinovec, estonsko ureditev sta predstavili študentki Marjanca Ambrožič in Urša Brinovec, ureditev glavne obravnave v upravnem sporu na Hrvaškem pa sva predstavila študent Rok Kljajič in jaz.

Po predstavitvi projektnih ugotovitev je sledila še diskusija o problematiki neizvajanja glavnih obravnav v upravnem sporu in o načinu reševanja te problematike v prihodnje.

Glede na število udeleženih na strokovnem seminarju lahko z veseljem rečemo, da sta bili naša študija in strokovni seminar nadvse uspešna, saj sta dosegla ciljno publiko. Strokovnega seminarja so se med drugim udeležili tudi predsednica in sodniki Upravnega sodišča Republike Slovenije, zaposleni na ministrstvih ter predstavniki drugih organov in institucij. Želimo si, da bi čim več podobnih dogodkov izvedli tudi v prihodnje.

Rezultat našega projektnega dela je dostopen na naslednji povezavi.

as. Katja Štemberger

 

Galerija