Uspešna otvoritev šeste bienalne mednarodne znanstvene konference o Odgovornosti zaščititi (Responsibility to Protect - R2P)

11. in 12. maja 2023 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani poteka 6. konferenca Odgovornost zaščiti v teoriji in praksi (Responsibility to Protect in Theory and Practice), s katero obeležujemo desetletje od začetka serije bienalnih, mednarodnih in interdisciplinarnih znanstvenih konferenc o načelu odgovornosti zaščiti na Pravni fakulteti, ki v razpravi združuje teoretike, raziskovalce in praktike različnih področij, pomembnih za uresničevanje R2P, z vseh koncev sveta. Serijo mednarodnih konferenc sta zasnovali in organizirata profesorica dr. Vasilka Sancin kot predsednica konference in doc. dr. Maša Kovič Dine kot koordinatorica, obe članici Katedre za mednarodno pravo. Na konferenci letos sodeluje več kot 170 udeležencev z vsega sveta, poteka pa pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar, ki je v uvodnem nagovoru izrazila odločno podporo Republike Slovenije odgovornosti zaščiti in poudarila, da spodbujanje in varstvo človekovih pravic presegata državne meje.

Posebna zahvala gre vsem, ki so podprli izvedbo konference in so navedeni na spletni konferenčni strani: www.R2Pconference.com