Uspešna strokovna ekskurzija študentov Pravne fakultete v Strasbourg in Luksemburg

73 študentov Prava SE (4. letnik), Evropskega prava človekovih pravic (2. letnik) in tujih študentov (Erasmus) se je pod vodstvom prof. dr. Cirila Ribičiča udeležilo strokovne ekskurzije v Strasbourg in Luksemburg, ki je potekala od 7. do 10. marca 2011.
Več informacij o ekskurziji se nahaja v pripeti datoteki.
Galerija