Uspešna udeležba ekipe Pravne fakultete na tekmovanju iz mednarodnega zasebnega prava – PAX Moot Court

Ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je med 21. in 23. aprilom 2021 uspešno nastopila na ustnem delu mednarodnega študentskega tekmovanja PAX Moot Court. Ekipo so pod mentorstvom as. Filipa Dougana in lanskoletnih tekmovalk Urše Pirc ter Tamare Mihajlović sestavljali študentje magistrskega študija Jerneja Kolbl, Eva Šumnik, Hana Šušteršič in Blaž Tončič. Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani se je letos drugič udeležila tekmovanja. Organizatorji tekmovanja točnih uvrstitev sicer ne razkrivajo (razen za štiri ekipe, ki se uvrstijo v polfinale), povratne informacije sodnikov pa so pokazale, da je naša ekipa Pravno fakulteto odlično zastopala.   

Tekmovanje iz mednarodnega zasebnega prava, na katerem so sodelovale ekipe iz celega sveta, je bilo sestavljeno iz pisnega in ustnega dela. Na podlagi fiktivnega primera, objavljenega v novembru, je ekipa več mesecev pripravljala pisna memoranduma za tožnika in za toženca. Vsebina letošnjega primera je temeljila na epidemiji COVID-19, razvoju cepiv in odgovornosti mednarodnih farmacevtskih korporacij za škodo, ki so jo utrpeli posamezniki, vključeni v klinična testiranja. V tekmovalnem primeru pa se je zastavilo tudi vprašanje mednarodnega patentnega varstva. Tekmovalci so se pri tem morali osredotočiti na vprašanja mednarodnega zasebnega prava, kot so mednarodna pristojnost sodišča v Belgiji, morebiten obstoj litispendence ali sorodnosti s povezanim postopkom, ki je potekal pred sodiščem v Kaliforniji, in določitev prava, ki ga je na podlagi kolizijskih določb treba uporabiti za presojo utemeljenosti posameznih zahtevkov. Argumenti tekmovalcev so temeljili na pravnih virih mednarodnega zasebnega prava Evropske unije, predvsem na uredbah Bruselj I bis, Rim I in Rim II. V povezavi z izvršitvijo tuje odločbe o patentnem varstvu pa so ekipe morale uporabiti tudi novo Haaško konvencijo o priznanju in izvršitvi tujih sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. 

Tekmovalci so s kvalitetnima memoranduma in prepričljivimi ustnimi nastopi pokazali odlično poznavanje mednarodnega zasebnega prava in izvrstno znanje angleščine. V ustnem delu tekmovanja, ki je potekal na daljavo, se je naša ekipa pomerila z ekipami s pravnih fakultet Univerze v Oxfordu, Univerze v Singapurju, Univerze v Milanu in Univerze v Nikoziji. Pri tem je polovica ekipe zagovarjala stališča tožnika (Eva Šumnik in Blaž Tončič), druga polovica pa stališča toženca (Jerneja Kolbl in Hana Šušteršič). 

Tekmovanje PAX Moot Court je organizirano v okviru evropskega projekta PAX – Private International Law in Motion (https://www.paxproject.eu/), pri katerem kot partner sodeluje tudi Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115