Uspešno zaključen projekt FIAT LIKES U

14. decembra 2015 se je uspešno zaključil trimesečni projekt FIAT Likes U – Ljubljana, ki ga je v zimskem semestru 2015/2016 gostila Univerza v Ljubljani (UL) v sodelovanju z uradnim uvoznikom vozil Fiat za Slovenijo – družbo Avto Triglav.

Cilj projekta je bil omogočiti mobilnost študentov preko brezplačne storitve izposoje FIAT-ovih vozil za vse študente UL preko spletne strani projekta. Pogoj za izposojo sta bila status študenta UL in veljavno vozniško dovoljenje. V projektu je lahko sodeloval vsak, ne glede na študijski program, prav tako so se izmenjave lahko udeležili študenti na Erasmus izmenjavi na UL.
 
Študentom je bilo na voljo pet vozil, ki so jih na dan rezervacije prevzeli na Petkovškovem nabrežju, kjer je za namene projekta Mestna občina Ljubljana zagotovila brezplačna parkirišča in parkirne kartice. Projekt sta koordinirala doc. dr. Vasilka Sancin s Pravne fakultete UL in t. i. FIAT Ambasador Melvin Kapo, študent prava, ki je imel pisarno na Pravni fakulteti UL.

Zaradi izjemne uporabnosti in lahke dostopnosti do sistema za rezervacijo vozila so študentje z veseljem izkoristili priložnost izposoje, kar se je ob koncu projekta izrazilo v 98-odstotni zasedenosti vozil.
Od začetka projekta (6. oktober 2015) do njegovega zaključka (14. december 2015) je bilo opravljenih 191 brezplačnih izposoj. Skupaj so študentje prepotovali 39.026 km. Vozila so uporabljali tudi člani študentskih svetov fakultet za organizacijo dogodkov.

Ker gre za prvo tovrstno povezavo med akademsko sfero in zasebnim sektorjem se organizatorji projekta niso omejili le na praktične in vsakdanje koristi študentov, temveč so z željo po mednarodni orientaciji in obogatitvi študija organizirali predavanja strokovnjakov zaposlenih pri FCA Group (Fiat Chrysler Automobiles). Tako je 26. novembra 2015 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani potekalo predavanje z naslovom »Social media: Evolution of the customer journey«. V angleščini je omenjeno temo predstavil g. Fluvio Sconfienza, ki je v FCA Group zadolžen za raziskovanje preferenc potrošnikov in njihove udeležbe na socialnih omrežjih. Predavatelj je spregovoril o ključnih elementih, ki vplivajo na odločitev kupca pri nakupu avtomobila ter razložil, kako se ti elementi v času spreminjajo. Osredotočil se je predvsem na pomen socialnih omrežij zaradi njihovega hitrega in neprestanega razvoja, predvsem pa zaradi njihove povečane uporabe. S pomočjo praktičnih primerov iz izkušenj je študentom prikazal tudi težave, ki jih morajo premagovati, da kupcu približajo vse potrebne informacije na čim bolj kredibilen način. Drugo predavanje, ki je bilo 10. decembra 2015, je na Pravni fakulteti v Ljubljani izvedel g. Federico Fontana. Kot pravni zastopnik za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko v družbi FCA Group je skušal prikazati pravno ozadje multinacionalne avtomobilske družbe, študentom pa je predstavil tudi ključne naloge, ki jih pravni zastopnik v taki družbi ima. Osredotočil se je predvsem na obvladovanje tveganj, pomen in metode pogajanj, pogodbeno pravo in skladnost mednarodnih aktov. Svojo predstavitev je obogatil z vsakdanjimi nasveti za študij prava in karierno orientacijo, kar so študentje z zanimanjem sprejeli.

 
Novica s slikovnim gradivom je objavljena tudi na spletnih straneh UL.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115