Uvodni dan za tuje študente, ki na PF UL opravljajo študijsko izmenjavo

V četrtek, 2. oktobra , smo na Pravni fakulteti v Ljubljani organizirali uvodni sestanek in sprejem za tuje študente, ki nameravajo v zimskem semestru študijskega leta 2014/15 pri nas opravljati študentsko izmenjavo. Večina od 48 študentov, ki prihajajo iz 22  različnih držav, bo izmenjavo opravila v okviru programa ERASMUS, nekaj pa je tudi študentov, ki prihajajo v okviru drugih programov študentskih izmenjav (BASILEUS, CEEPUS, AEN).

Študente sta v imenu vodstva fakultete najprej nagovorila prodekan, prof. dr. Grega Strban, in ERASMUS koordinator, doc. dr. Luka Tičar. Nato sta svoji predstavitvi o organizaciji študija na Pravni fakulteti in uporabi knjižnice imeli vodja mednarodne pisarne, Darja Rabzelj, in vodja fakultetne knjižnice, Irena Kordež . S številnimi možnostmi obštudijskih dejavnosti sta študente ob koncu seznanila vodja fakultetnih tutorjev za tuje študente, Katarina Emeršič, in predstavnik Mednarodne pisarne Študentske organizacije v Ljubljani.

Vsi skupaj so študentom zaželeli nepozabno izkušnjo bivanja v Ljubljani in uspešen začetek študija.