Uvodni teden za 1. letnike

UVODNI TEDEN ZA ŠTUDENTE PRVEGA LETNIKA NA PRAVNI FAKULTETI

OD 1. 10. DO 5. 10. 2012
(siva predavalnica)

  

PONEDELJEK, 1. oktober 2012, siva predavalnica  

9:00 Razdeljevanje majic in študentskih izkaznic v avli glavnega vhoda v fakulteto

10:00 Uvodno
prof. dr. Peter Grilc, dekan
prof. dr. Mirjam Škrk, prodekanica za študijske zadeve
prof. dr. Grega Strban. prodekan za gospodarske zadeve

Predstavitev študentskega referata PF
Branko Perhaj, predstavnik referata

Predstavitev knjižnice PF

Irena Kordež, vodja knjižnice

Predstavitev Študentskega sveta PF in obštudijskih dejavnosti
Suzana Pecin, predsednica ŠS PF 

Predstavitev dobre prehrane in lokala
Urban Demšar 

11:30 Odhod študentov I. letnika na univerzitetni sprejem na Prešernov trg


TOREK, 2. oktober 2012, siva predavalnica

Predstavitev predmetov I. letnika 

9:00 Pravna zgodovina, prof. dr. Simič, doc. dr. Škrubej

10:30 Uvod v pravoznanstvo, prof. dr. Pavčnik, prof. dr. Cerar

12:00 Ekonomija, prof. dr. Štiblar, prof. dr. Zajc

13:30 Sociologija prava, prof. dr. Igličar


SREDA, 3. oktober 2012, siva predavalnica

Predstavitev predmetov I. letnika 

9:00 Ustavno pravo, prof. dr. Grad, prof. dr. Kaučič

10:30 Evropsko ustavno pravo, prof. dr. Grad, prof. dr. Kaučič

12:00 Rimsko pravo, prof. dr. Kranjc, doc. dr. Kambič

13:30 Uvod v civilno pravo, prof. dr. Juhart, prof. dr. Novak, prof. dr. Žnidaršič –

Skubic, prof. dr. Možina


ČETRTEK, 4. oktober 2012, siva predavalnica

8:30 Uvodno predavanje prof. dr. Mira Cerarja z naslovom«Pravo in etika«.

9:30 Predstavitev metodologije pisanja seminarskih in diplomskih nalog, ki jo bosta predstavila doc. dr. Matej Accetto in prof. dr. Matjaž Ambrož ter predstavitev študentov tutorjev, ki bodo predstavili in pojasnili uvajanje načina študija.

 
PETEK, 5. oktober 2012, rdeča predavalnica

Ob 10:00 uri se bo pričela okrogla miza, ki se jo bodo udeležili predstavniki pravniških poklicev. Na okrogli mizi bodo predstavili svoje poklice, izkušnje in pridobljena znanja. Okrogle mize se bodo udeležili Bojana Kvas, Vlasta Nussdorfer, Janja Roblek, Matej Čujovič in Matej Kavčič. Okroglo mizo bo vodil prof. dr. Peter Grilc, dekan fakultete.

Datoteke