V letošnjem študijskem letu bo potekalo že peto Pitamičevo tekmovanje študentov prava

Predmet letošnjega tekmovanja je primer fiktivne avtentične razlage, ki jo je sprejel Državni zbor in s katero je Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih razložil na način, ki dopušča sklenitev zakonske zveze med dvema moškima in dvema ženskama. Je takšna avtentična razlaga ustavno dopustna? Je dopustno o njej razpisati referendum? 

Več informacij o primeru in tekmovanju dobite na spletni strani: http://pitamicevotekmovanjestudentovprava.blogspot.com/

Rok za prijavo je 5. november 2012.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115