Vabilo k udeležbi na VII. Pitamičevem vseslovenskem tekmovanju študentov prava

V letu 2015/2016 Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru in Evropsko pravno fakulteto v Novi Gorici organizira tekmovanje s simulacijo postopka pred Ustavnim sodiščem. Osrednja tema letošnjega primera je vprašanje financiranja zasebnega šolstva ter zlorabe pravne oblike akta.

Tekmovanje je organizirano kot model »moot court« tekmovanja in poteka v dveh delih: najprej se tekmovalci vseh treh pravnih fakultet pomerijo v snovanju dveh pisnih izdelkov, temu pa sledi ustni del tekmovanja.

Sodelujejo lahko vsi študenti prava, tudi 1. letniki in tisti, ki v tem študijskem letu nimajo statusa, a so vpisani na fakulteto. Študentje se lahko prijavijo kot ekipa treh študentov. Rok za prijavo, ki jo ekipa pošlje po priporočeni pošti, je 3. 11. 2015.

Najboljši ekipi  se bosta pomerili na ustni obravnavi, ki bo potekala na Ustavnem sodišču Republike Slovenije pred sodnim senatom, sestavljenim iz najuglednejših pravnikov. Na slovesni dogodek, kjer bodo podeljena potrdila o sodelovanju, priznanja, pokali in nagrade, bodo vabljeni vsi tekmovalci.

K sodelovanju so vabljeni vsi študentje, ki želijo izboljšati svoje sposobnosti pravne argumentacije in interpretacije, izboljšati svoje znanje ustavnega prava in pravoznanstva ter se preizkusiti v skupinskem delu.

Prijavnico, pravila in časovni razpored najdete na spletni strani tekmovanja: http://pitamicevotekmovanjestudentovprava.blogspot.si/

Morebitna vprašanja in prošnje za pomoč pri sestavi ekip lahko pošljete na: pitamicevotekmovanje@gmail.com

Izvodi zbornikov prejšnjih tekmovanj so dostopni v knjižnici na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

ROK ZA PRIJAVO EKIP: 3. 11. 2015

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115