Vabilo na Kolokvij mladih civilistov

Vljudno vabljeni na Kolokvij mladih civilistov, ki bo potekal 19. marca 2021 in bo namenjen razpravi o aktualnih vprašanjih in preizkušnjah, s katerimi se sooča in pred katere je postavljeno sodobno civilno pravo.

Razpravljali bomo o civilnopravnih dilemah pandemije koronavirusa, umetni inteligenci, pogodbah o dobavi digitalnih dobrin ter pametnih pogodbah. Ali in pod kakšnimi pogoji lahko delodajalec odgovarja delavcu za škodo, ki jo je ta utrpel zaradi okužbe s koronavirusom? Je država neupravičeno obogatena za globe, ki so bile posameznikom izrečene na podlagi neobjavljenih vladnih odlokov, in kakšna pravna sredstva so na voljo posamezniku? Kdaj so (bile) karantenske odločbe na meji izdane nezakonito in ali obstaja podlaga za odškodninsko odgovornost države? So obstoječi koncepti odškodninske odgovornosti prilagojeni položajem, ko škodo povzroči umetna inteligenca? Kdo odgovarja za napačno diagnozo, ki jo pacientu postavi sistem umetne inteligence? Lahko pametni robot sam odgovarja za škodo? Kakšne novosti bo potrošnikom prinesla Direktiva EU o dobavi digitalnih vsebin in storitev? Je slovensko pravo pripravljeno na pametne pogodbe?    

Iztočnice za razpravo so pripravili mladi civilisti – študentje Pravne fakultete UL, razprava pa bo potekala pod vodstvom profesorjev, asistentov in strokovnjakov iz prakse. Dobrodošli bodo tudi komentarji in vprašanja publike.

Srečanje bo potekalo preko Zoom-a na povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/99278423671  ID: 992 7842 3671 

Vljudno vabljeni!

doc. dr. Karmen Lutman