VABILO NA OSREDNJI DOGODEK nadnacionalne »učne skupnosti« PRAVNA ZGODOVINA univerzitetne zveze EUTOPIA, v petek, 10. marca, v modri predavalnici

Vljudno vabljeni na t. i. osrednji dogodek (Peak event) v organizaciji ljubljanskega dela  »učne skupnosti Pravna zgodovina« (CoLeCo/ learning  community  Legal history) https://eutopia-university.eu/english-version/education/eutopia-learning-communites/legal-history-1, pilotnega projekta univerzitetne zveze EUTOPIA.  V obliki študentske konference bo potekal v petek, 10. marca, v modri predavalnici naše fakultete.  Letošnja krovna tema je »Delovne migracije v pravni zgodovini«.
 
Na dogodku sodelujejo študentje pravne zgodovine iz Francije (Univerza Pariz Cergy), Združenega kraljestva (Univerza Warwick), Belgije (Vrije Univerza) in Portugalske (Univerza Nova iz Lizbone). Študentje z naše fakultete, ki bodo nastopili, so Kristjan Krapež, Vid Lobnik, Aljoša Kalacanović, Ajra Šišernik, Flora Hawlina, Luka Držić in Lovro Čeh Brežnik. Delovni naslovi seminarsko-raziskovalnih tem, ki vsi temeljijo na arhivskem raziskovanju ter pogovorih s t. i. zunanjimi eksperti, so v priloženem programu.
Z nami sodelujeta dva zunanja eksperta. Zgodovinar dr. Danijel Grafenauer sodeluje z nami že drugo leto in prihaja z Inštituta za narodnostna vprašanja, z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU pa prihaja zgodovinar prof. dr. Aleksej Kalc.
 
V jedru ideje »osrednjega dogodka«, ki smo ga posebej domislili prav v okviru naše učne skupnosti (teh je sicer na univerzah več in z različnih študijskih smeri https://eutopia-university.eu/english-version/education/eutopia-learning-communites), je prepričanje da se morajo študentje, četudi naj bi v nadnacionalni »učni skupnosti« sodelovali  na daljavo s pomočjo platforme Teams, vsaj enkrat, najbolje na začetku, srečati tudi v živo in se diskusijsko povezati v učečo se skupnost na podlagi izhodiščnih seminarsko-raziskovalnih prispevkov vsakega oz vseh sodelujočih študentov. Študentje bodo v Ljubljani tako predstavljali delovne osnutke svojih izbranih podtem z namenom, da od svojih kolegic in kolegov, pa tudi mentorjev  in mentoric ter zunanjih ekspertov v diskusijah v petek in v neformalnem druženju na strokovni ekskurziji dobijo povratne odzive  za svoje nadaljnje delo. To se je lani zaključilo v začetku junija s spletno razstavo https://miro.com/app/board/uXjVOMvWGf4=/?share_link_id=456512084601.

Katja Škrubej, partnerica v projektu in mentorica ljubljanske skupine študentov