Vabilo na predstavitev rezultatov projekta Interdisciplinarna analiza minimalne urne postavke v atipičnih oblikah dela

Ekipa projekta Interdisciplinarna analiza minimalne urne postavke v atipičnih oblikah dela, ki svoj projekt izvaja v okviru razpisa "Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018" (ŠIPK), vabi na predstavitev rezultatov svojega dela. Dogodek bo organiziran v četrtek, 30. avgusta 2018, ob 18. uri v Seminarju 5 na Pravni fakulteti v Ljubljani.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115