Vabilo na serijo gostujočih predavanj – prof. dr. Herbert Küpper

V petek, 11. aprila 2014, bo Pravna fakulteta v Ljubljani v sklopu projekta »Internacionalizacija Univerze v Ljubljani« gostila prof. dr. Herberta Küpperja, direktorja Inštituta za vzhodno pravo iz Münchna in častnega doktorja Univerze v Pécsu.

Profesor Küpper bo tega dne izvedel serijo predavanj pri predmetu Ustavno pravo, in sicer ob 8.00, 10.00 in 12.00 uri.

Več informacij najdete v pripeti datoteki.

Vljudno vabljeni!

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Datoteke