Vabljeni na enodnevni mednarodni simpozij z naslovom »200 LET FRANCOSKEGA CODE PÉNAL«

Ob svoji 90 letnici in ob 200 letnici Ilirskih provinc organizira Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Poitiersu

enodnevni mednarodni simpozij z naslovom
»200 LET FRANCOSKEGA  CODE PÉNAL«   

Simpozij, na katerem bodo sodelovali domači in tuji strokovnjaki, bo skušal osvetliti zgodovinsko ozadje francoskega kazenskega zakonika in njegovo veljavo na ozemlju današnje Slovenije, pa tudi nekatera vprašanja sodobnega kazenskega prava. 

Simpozij bo v petek, 4. septembra 2009 od 9h naprej

v senatni sobi Pravne fakultete v Ljubljani..

Predavanja bodo v francoskem, angleškem in nemškem jeziku. 

Vljudno vabljeni vsi, ki Vas zanima tematika simpozija.

Vodja simpozija: Janez Kranjc

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115