Vabljeni na predavanje doc. dr. Luigia Varanellija z naslovom: Deset pravil o vzročni zvezi

Dr. Luigi Varanelli:   DESET PRAVIL O VZROČNI ZVEZI

Kaj je vzročna zveza? Ali so klasične teorije o vzročni zvezi (ekvivalenčna, adekvatna, ratio legis) danes še vedno uporabljive? Kaj je naključje in kaj pretrga vzročno zvezo? Ali obstaja kakšna razlika med vzročno zvezo v kazenskem in vzročno zvezo v civilnem postopku? Komu pripisati posledico v primeru opustitvenega ravnanja? Kako ravnati v primeru, ko k nastanku posledice prispeva več medsebojno neodvisnih vzrokov? Zakaj je vprašanje vzročne zveze bistvenega pomena v medicini? Kaj se zgodi, ko zdravnik zamuja z diagnozo in kako to vpliva na vzročno zvezo? Ali in kdaj so zahtevki za povrnitev škode, povezane s škodljivimi emisijami, utemeljeni? Ali je res, da je pogosto usoda obdolženca odvisna od teorije o vzročni zvezi, ki jo sprejme sodišče?

V okviru obravnavanja Desetih pravil o vzročni zvezi bo doc. dr. Luigi Varanelli spregovoril o odgovorih na navedena vprašanja in s praktičnimi primeri predstavil nov pogled na ta pravno relevantna vprašanja. 

KDAJ: četrtek, 15. oktober 2015, ob 17. uri

KJE: knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani

Vljudno vabljeni!


Dr. Luigi Varanelli je odvetnik, magister in doktor prava ter univerzitetni diplomirani psiholog. Objavlja v slovenskih in tujih publikacijah, kjer ima objavljenih preko sto prispevkov. Dr. Luigi Varanelli je član izpitne komisije za pravniški državni izpit ter član izpitne komisije za sodne tolmače.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115