Vabljeni na predavanje gospe Rose Scalabrino z naslovom »Študentje v svetu« oziroma »Students around the world«.

V mesecu oktobru je na Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani prišla gospa Scalabrino iz Južne Afrike v okviru projekta EUROSA (Europe and South Africa)  s področja »staff mobilities«. 

Gospa Scalabrino je po izobrazbi pravnica, ki je nekaj let predavala pravo ter delovala kot odvetnica v Londonu. Danes ima status stalne članice tribunala na Cape Peninsula University of Technology, ki odloča o številnih disciplinskih postopkih zoper študente njihove univerze. Zadnje leto je obiskala številne evropske države, med katerimi sta tudi Italija in Danska, kjer je spoznavala potek postopkov zoper študente in na splošno pregledovala študijske programe, ki se izvajajo na fakultetah. Projekt EUROSA stremi k izmenjavi študijskih izkušenj med Evropo in Južno Afriko. 

V zaključnem delu projekta smo se obrnili na gospo Scalabrino s prošnjo, da za nas pripravi predavanje o pravicah in obveznostih študentov na njihovi univerzi, na splošno predstavi študij v Južni Afriki ter poda svoja stališča in mnenje o poteku naših postopkov na fakulteti. V okviru strokovnega obiska se je gospa Scalabrino sestala s študenti in nekaterimi profesorji ter tako dobila vpogled v delovanje naše Pravne fakultete.

Vljudno vabljeni v torek, 25. oktobra, ob 14.00 v modro predavalnico na predavanje gospe Scalabrino z naslovom »Študentje v svetu« oziroma »Students around the world«.