Vabljeni na predavanje prof. dr. sc. Ivana Padjena z naslovom Methodology of Integral Legal Science

Vabljeni na predavanje Methodology of Integral Legal Science, ki ga bo imel prof. dr. sc. Ivan Padjen (Pravna fakulteta Univerze na Reki) v okviru doktorskega študija (pri predmetu Teorija prava in metodologija znanstvenega dela). Predavanje bo v  četrtek, 17. novembra 2016 ob 16. 15  v seminarju št. 1.   

Prof. Padjen bo predaval v angleščini. Predavanje bo dolgo dve šolski uri, po predavanju pa bo še razprava o odprtih vprašanjih metodologije (integralne) pravne znanosti. Za razpravo bo na voljo ena šolska ura.

prof. dr. Marijan Pavčnik