Vabljeni na predstavitev statističnega projekta z naslovom "Resničen profil študenta ljubljanske Pravne fakultete"

Pravna fakulteta v Ljubljani in projektna skupina vabita na predstavitev ugotovitve statističnega projekta Resničen profil študenta ljubljanske Pravne fakultete, ki bo v četrtek, 3. 3. 2016,  ob 12. uri v sivi predavalnici fakultete in bo trajala največ 90 minut. 

Prisotnim bodo predstavljene z anketo pridobljene in statistično raziskane naslednje značilnosti in pogledi študentov Pravne fakultete v Ljubljani: 

I. SPLOŠNO: CURRICULUM ANKETIRANIH IN  ŠTUDIJ
Osnovne značilnosti vzorca anketiranih, njihov pogled na študij, študijske navade, odliv možganov, racionalnost odločanja 

II. FINANCE, DRUŽINA IN VREDNOTE
Dohodki in izdatki študenta, njihovo družinsko okolje, moralni nazori, odnos do vere in prostovoljnega dela

III. IZVENKURIKULARNE AKTIVNOSTI – DAN
Potovanja, šport in prehrana, glasba, družbeno udejstvovanje, odnos do medijev, politike

IV. IZVENKURIKULARNE AKTIVNOSTI – NOČ
Nočno življenje študentov, spalne navade, spolnost, uporaba dovoljenih stimulansov, prepovedanih drog in odnos do psihoaktivnih substanc 

Zanimive, presenetljive ugotovitve o naši študentski populaciji koristijo:
- učiteljem, zaposlenim na fakulteti, da bi jo bolje spoznali,
- študentom, da bi našli svoje mesto v njej.

Zato vljudno vabljeni!

                           

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115