Vabljeni na seminar Varstvo potrošnikov v obligacijskih razmerjihVljudno vabljeni na seminar

Varstvo potrošnikov v obligacijskih razmerjih,

ki bo potekal v četrtek, 22. oktobra 2015,

v zlati predavalnici na Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana.

Specialna pravna ureditev razmerij med podjetji in fizičnimi osebami, ki nastaja zlasti zaradi zakonodajne aktivnosti Evropske unije, je v zadnjih desetletjih korenito spremenila klasično obligacijsko pravo. Določbe specialne potrošniške zakonodaje (ZVPot, ZPotK-1, ZVKSES, ZVPNPP, ZIsRPS) imajo prednost pred splošnimi pravili Obligacijskega zakonika in od njih precej odstopajo. Posebne pravice potrošnikov veljajo v pogodbenih in nepogodbenih razmerjih ter v postopkovnih pravilih, zato se uporabljajo vsakodnevno. Kljub množičnosti potrošniških pravnih razmerij je poznavanje te ureditve med pravniki v Sloveniji pomanjkljivo, zlasti ker je zanj potrebno tudi znanje evropskega prava in sodne prakse.

Na seminarju bodo predavatelji predstavili aktualno stanje slovenskega potrošniškega prava s poudarkom na obravnavanju konkretnih odprtih vprašanj. Predstavljena bo tudi nova monografija Pravo in politika sodobnega varstva potrošnikov (ur. Ana Vlahek, Matija Damjan; GV Založba, 2015), k nastanku katere so prispevali predavatelji in drugi avtorji. Delo je nastalo okviru raziskovalnega projekta Reforma prava varstva potrošnikov v Republiki Sloveniji, ki poteka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in Inštitutu za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Podrobnejši program dogodka.

Informacije in prijave: IUS SOFTWARE, d. o. o. (GV Založba), Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana, telefon: 01 30 91 813, 01 30 91 814, faks: 01 30 91 815, e-pošta: seminar@gvzalozba.si