Vodja enostavnejšega področja/enote II (z do 5 zaposlenimi) VI v Tajništvu dekanata, m/ž, 1 prosto delovno mesto - rok prijave 20.6.2024

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Razpisano delovno mesto: Vodja enostavnejšega področja/enote II (z do 5 zaposlenimi) VI, šifra DM: J016981, v Tajništvu dekanata, 1 prosto delovno mesto, M/Ž
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Predviden začetek dela: 1. september 2024
 • Poskusno delo: 3 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • višja strokovna izobrazba ustrezne smeri ali višješolska izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri
 • ustrezne vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj

2. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje službe ali enote ter usklajevanje dela z drugimi enotami pri izvajanju skupnih nalog
 • odgovornost za vzdrževanje in  tehnično brezhibnost opreme
 • nadzor nad porabo materialnih sredstev ali drugih energetskih virov ter dajanje predlogov za varčevalne ukrepe, nujno zamenjavo opreme, investicijsko vzdrževanje
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu tajnika članice
 • samostojno opravljanje nalog v okviru oddajanja prostorov fakultete;
 • organizacija različnih dogodkov v okviru delovanja fakultete;
 • vodenje različnih evidenc in priprava dokumentacije v okviru poslovanja fakultete;
 • sodelovanje pri pripravi poročil in vodenje posameznih postopkov v okviru delovanja fakultete ter sodelovanje v delovnih telesih fakultete;
 • skrb za izbor in nabavo promocijskega materiala fakultete ter sodelovanje pri drugih promocijskih aktivnostih;
 • delovne naloge na področju prodaje in nabave (izdaja računov in naročilnic v sistemu SAP);
 • opravljanje tajniških opravil in skrb za oddajo in prevzem poštnih pošiljk;
 • sodelovanje pri aktivnostih v okviru upravljanja dokumentarnega sistema Government Connect;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po navodilu tajnika ali dekana.

3. Rok za prijavo: 20. 6. 2024

Prijave se pošiljajo izključno na e-poštni naslov: zaposlitev@pf.uni-lj.si

Kandidati naj posredujejo vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev. 

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje. 

4. Kontaktna oseba na članici:

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115