Vpis v magistrski študijski program Pravo 2. stopnje za študijsko leto 2016/17– tretji prijavni rok

Zainteresirane kandidate obveščamo, da je v tretjem prijavnem roku za vpis na magistrski študijski program Pravo 2. stopnje na rednem študiju na voljo še nekaj vpisnih mest (le za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU).

 
ROK PRIJAVE

Tretji prijavni rok je odprt od 26. do 27. septembra 2016.

Na ta rok lahko kandidirajo vsi tisti, ki bodo imeli pogoje do vključno 29.9.2016.

POSTOPEK PRIJAVE

Kandidati morajo prijavo za vpis v ta študijski program oddati elektronsko prek spletnega portala eVŠ:
http://portal.evs.gov.si/prijava Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so dosegljiva na omenjeni spletni strani.

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer z digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom:

Če se kandidat na razpis prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošilja po pošti. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 27. septembra 2016.

Če se kandidat elektronsko prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti do roka na naslov: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Referat za študentske zadeve 1. in 2. stopnje, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana. Kot pravočasno oddana se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena z istim besedilom, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana, osebno dostavljena ali priporočeno poslana do 28. septembra 2016.
Ob morebitnih  težavah pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem se lahko kandidati po pomoč obrnejo na
Podporo SIGEN-CA (telefon: 01/4788 590), za ostala tehnična vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge je na voljo
Podpora eVŠ, za vsebinska vprašanja v zvezi z razpisom za vpis pa referat za študentske zadeve Pravne fakultete. 

VEČ INFORMACIJ

Podrobnejše informacije o magistrskem  študijskem programu Pravo 2. stopnje in o prijavi na razpis za vpis v ta program za leto 2016/17 lahko pridobite:

na fakultetnih spletnih straneh;
v referatu za študentske zadeve 1. in 2. stopnje (kontaktna oseba: Urška Janežič).
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115