Vpliv izrednih ukrepov zaradi epidemije virusa na najemna razmerja in izredni ukrepi omejevanja javnega življenja in materialnopravni prekluzivni roki

Prof. dr. Miha Juhart na kratko razpravlja :

- o vplivu izrednih razmer na stanovanjski najem in najem poslovnih prostorov. Naše pravo nima posebnih pravnih pravil, ki bi se uporabila v nastalem položaju, vendar se lahko določene pravne posledice izpeljejo iz splošnih pravil;

-  o vplivu izrednih razmer na materialnopravne prekluzivne roke. 3. člen ZZUSUDJZ je določil, da ti roki v času izrednih razmer ne tečejo od 29. 3. 2020. Avtor pa se sprašuje, ali je mogoče ta učinek uveljavljati že od uvedbe izrednih ukrepov omejevanja javnega življenja.


Več na povezavi
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115