Vračilo gradiva v Knjžnico PF ob Dnevu fakultete brez plačila zamudnine.

Spoštovani obiskovalci !

Ob Dnevu fakultete vam v času od 14. 4. do  17. 4. ob vračilu gradiva ne bo treba

plačati morebitne zamudnine. 

Knjižnica PF

                   

        

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115