XXII. Dnevi civilnega in gospodarskega prava

Datum: 18. in 19. april 2024, v GH Bernardin v Portorož
Organizatorja: Inštitut za primerjalno pravo in Pravna fakulteta v Ljubljani

Program:

Četrtek, 18. april 2024

Civilnopravni vidiki kibernetske varnosti (vodja sekcije doc. dr. Gregor Dugar)

Vzajemno neizpolnjene pogodbe (vodja sekcije izr. prof. dr. Jaka Cepec)

Okrogla miza: Zelena preobrazba civilnega prava v luči ciljev trajnostnega razvoja (moderator prof. dr. Peter Grilc)


Petek, 19. april 2024

Vloga umetne inteligence v organih vodenja in nadzora delniških družb (vodja sekcije izr. prof. dr. Klemen Podobnik)

Sodna praksa v sodni praksi (vodja sekcije prof. dr. Aleš Galič)

Več informacija na: https://www.ipp-pf.si/news/119/116/XXII-Dnevi-civilnega-in-gospodarskega-prava
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115