Z uvodnim sestankom in konferenco v Bruslju obeležen začetek aktivnosti v okviru projekta PSEFS


13. in 14. decembra 2018 sta v Bruslju potekala uvodni sestanek projektnih partnerjev (kickoff meeting) in strokovna konferenca, s katero je bil obeležen začetek evropskega projekta Personalizirane rešitve v evropskem družinskem in dednem pravu (PSEFS - Personalized Solution in European Family and Succession Law), pri katerem pod vodstvom izr. prof. dr. Jerce Kramberger Škerl sodeluje tudi Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.

Ugledni pravni strokovnjaki iz različnih držav, med njimi tudi slovenski sodnik na Sodišču Evropske unije dr. Marko Ilešič, so razpravljali predvsem o novostih, ki jih za čezmejne družine in pare prinašata novi Uredba Sveta EU 2016/1103 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskih razmerij med zakoncema in Uredba Sveta EU 2016/1104 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti.

V projektu PSEFS, ki bo s finančno podporo EU programa JUSTICE potekal med novembrom 2018 in oktobrom 2020, poleg ljubljanske pravne fakultete sodelujejo še štiri partnerice: koordinatorska organizacija, Univerza v Camerinu (Italija), Pravna fakulteta Univerze na Reki (Hrvaška), Univerza v Almerii (Španija) in Fundazione Scuola di Alta Formazione Giuridica (Italija). Projekt se bo poleg proučevanja omenjenih uredb posvečal tudi Uredbi EU 650/2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju. Cilji projekta so oblikovanje atlasa nacionalnih zakonodaj držav članic na področju družinskega in dednega prava, taksonomija različnih oblik čezmejnih zvez, organizacija strokovnih srečanj in seminarjev ter širjenje ozaveščenosti o evropski zakonodaji na področju premoženjskih razmerij čezmejnih parov in družin.

Poleg vodje projekta, izr. prof. dr. Jerce Kramberger Škerl, pri projektu sodelujejo tudi prof. dr. Grega Strban, prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, as. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, as. Filip Dougan ter Darja Rabzelj.


Datoteke
acrobatPSEFS - letak (255.43 KB)