Začetek rednih predavanj za 2., 3. in 4. letnik

Predavanja obveznih predmetov v 2., 3. in 4. letniku se začnejo v ponedeljek, 1. oktobra 2012.

Predavanja izbirnih predmetov se začnejo v ponedeljek, 8. oktobra 2012.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115