Zahvala dekana prof. dr. Grega Strbana sodelavcem in študentom Pravne fakultete

Drage kolegice in kolegi, 

za nami je dober teden spremenjenega izvajanja dejavnosti naše fakultete. Dovolite mi, da se vam iskreno zahvalim za hitro prilagoditev, zavzeto delo in odlično sodelovanje. 

S pedagoškim procesom nadaljujemo pravzaprav v enakem obsegu in enako kakovostno kot prej. Za teden od 16. do 20. marca 2020 smo že uspeli zbrati nekaj podatkov. Kar 44 učiteljev in asistentov je izvedlo 290 ur on line predavanj preko aplikacij Zoom in G2M ter 37 ur na druge alternativne načine. Tudi obštudijske dejavnosti naših študentov zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa niso zastale; tutorska srečanja študentov so se preselila na splet. Prav tako so se na splet preselili znanstveni sestanki in četrtkova srečanja v Klubu. 

Vsem učiteljem, asistentom, strokovnim službam (ki so se enako hitro prilagodile in organizirale delo na domu, z dežurstvom na fakulteti, da fakulteta nemoteno deluje) ter študentom in študentkam se za povečan napor, požrtvovalnost in pripadnost naši fakulteti prisrčno zahvaljujem in se veselim vzornega sodelovanja tudi v prihodnje. 

Prijazen pozdrav in vse dobro, 

Grega Strban

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115