Zaključek projekta PSEFS


Zaključil se je mednarodni projekt Personalizirane rešitve v evropskem družinskem in dednem pravu (Personalized Solution in European Family and Succession Law, PSEFS), pri katerem je v obdobju med novembrom 2018 in oktobrom 2020 sodelovala Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.

 


Projekt se je osredotočal na novosti v evropskem družinskem in dednem pravu, pri čemer je bila posebna pozornost posvečena predvsem Uredbi (EU) 650/2012 (t. i. Uredba od dedovanju), Uredbi 2016/1103 (t. i. Uredba o premoženjskih razmerjih med zakoncema) ter Uredbi 2016/1104 (t. i. Uredba o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti).

Projekt, ki ga je financirala EU (program JUSTICE), je v imenu Univerze v Camerinu (Italija) koordinirala prof. Lucia Ruggeri. Sodelovali sta še univerzi na Reki (Hrvaška) in v Almerii (Španija) ter fundacija Scuola di Alta Formazione Giuridica Camerino. V raziskovalni skupini Pravne fakultete UL so sodelovali: prof. dr. Grega Strban, doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, doc. dr. Barbara Rajgelj, doc. dr. Luka Mišič, as. Filip Dougan in izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl kot vodja skupine.

Vljudno Vas vabimo, da si na spletni strani projekta www.euro-family.eu ogledate rezultate našega projekta. Najpomembnejši so našteti v nadaljevanju.
  • Monografija Premoženjska razmerja čezmejnih parov v Evropski uniji – v monografiji smo avtorji iz štirih držav članic EU komentirali določbe zgoraj navedenih uredb. Knjiga je izšla v slovenščini, angleščini, hrvaščini, italijanščini in španščini. Vse jezikovne različice so prosto dostopne na spletni strani: https://www.euro-family.eu/pagine-15-results pod zavihkom »Handbooks«.
  • Atlas – pregled nacionalnih zakonodaj držav članic na področju premoženjskih odnosov in dednih režimov glede zakoncev, registriranih partnerskih skupnosti in drugih parov. Do Atlasa lahko dostopate na spletni strani: https://www.euro-family.eu/atlas.
  • Taksonomija – obrazec, ki vam omogoči iskanje relevantne materialnopravne ureditve glede na državo partnerjev in vrsto njune skupnosti. Do Taksonomije lahko dostopate na spletni strani: https://www.euro-family.eu/eu-database.
  • Case Studies and Best Practices Analysis to Enhance EU Family and Succession Law – zbirka različnih strokovnih prispevkov s področja evropskega družinskega in dednega prava. V angleščini je zbirka dostopna na spletni stran: https://www.euro-family.eu/documenti/news/e_book_afg.pdf.
  • Priročnik za prakso s področja čezmejnih premoženjskih in dednopravnih razmerij parov – vzorci dogovorov, ki jih partnerja lahko skleneta glede izbire pristojnosti in prava, skupaj s smernicami za njihovo uporabo. Priročnik je na spletni strani projekta objavljen v petih jezikih (v slovenščini, angleščini, hrvaščini, španščini in italijanščini). Priročnik v slovenski jezikovni različici se nahaja na povezavi: https://www.euro-family.eu/documenti/news/psefs_slov01.pdf
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115