Zavod Y

OGLAS


Zavod Ypsilon je bil ustanovljen konec lanskega leta in združuje že več kot 130 proaktivnih predstavnikov generacije Y, starih med 20 in 30 let, ki so dejavni v podjetništvu, managementu, na raziskovalnih in akademskih področjih, v novinarstvu, kulturi in umetnosti ter v politiki. Želijo soustvarjati boljši jutri in se zavedajo pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja za napredek družbe. S povezovanjem, izobraževanjem in sodelovanjem želi prispevati k dvigu ravni zavesti vsakega posameznika in družbe ter k tesnejšemu medgeneracijskemu sodelovanju.

Več informacij na www.ypsilon.si.

Zavod Ypsilon pripravlja projektno skupino z imenom Y PRAVICA. Vsi zainteresirani se za več informacij javite na info@ypsilon.si 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115