Zmaga ekipe PF UL na Central and East European Moot Court (CEEMC)

Ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je na regionalnem tekmovanju iz poznavanja prava EU Central and East European Moot Court (CEEMC), ki je potekalo med 25. in 27. aprilom 2014 v Varšavi, dosegla ekipno 1. mesto. Ekipo so pod mentorstvom doc. dr. Ane Vlahek in "coachanjem" nekdanjih uspešnih tekmovalcev Neže Šubic, Urške Cujnik in Jureta Globočnika sestavljali Sandra Koren, Daniela Mozetič, Petra Zvržina in Žiga Urankar. Poleg ekipne zmage je naša fakulteta prejela še eno priznanje, in sicer za najboljšega govornika, ki ga je prejela študentka Daniela Mozetič.V kategoriji pisnih izdelkov (memorandumov za tožnika in toženca) pa je ekipa zasedla 2. mesto.

Tudi letošnji CEEMC je obravnaval nekatere od najaktualnejših tem v EU, in sicer okvire prenosa podatkov iz držav članic v tretje države, učinke okvirnih sklepov nekdanjega III. stebra prava EU, razmerje med pravom EU in bilateralnimi pogodbami, ki jih sklepajo države članice, uporabo Listine EU o temeljnih pravicah, možnost ustavnih sodišč postaviti predhodna vprašanja na SEU, odškodninsko odgovornost držav članic za kršitve prava EU, idr.  

Naša ekipa je od januarja do konca marca študirala predloženi primer z desetimi predhodnimi vprašanji in pripravila po 14 strani dolga memoranduma v angleščini za tožnika in toženca, nato pa je do odhoda na Poljsko vadila ustne nastope. Naši študentje so poleg kvalitetnega študija prava EU med pripravami pokazali tudi izrazito samostojnost pri delu in raziskovanju. Z letošnjo zmago naša fakulteta nadaljuje z nizanjem odličnih uspehov na CEEMC in drugih mednarodnih študentskih tekmovanjih. 

Ekipi iskreno čestitamo!

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115