Zmaga na Trans-European Moot Court tekmovanju iz poznavanja EKČP

Ekipa Henrik Steska s PF je 4. novembra 2016 na sedežu Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu zmagala na letošnjem Trans-European Moot Court tekmovanju iz poznavanja Evropske konvencije o človekovih pravicah. V finalu se je kot zmagovalec predhodnega tekmovanja soočila z ekipo Schjodt z Univerze v Oslu, zmagovalcem sorodnega Nordic Moot Court tekmovanja.

Ekipo je sestavljalo šest tekmovalcev in tekmovalk (Vanja Bobaš, Anja Rustja, Valentina Sergaš, Katja Stare, Žan Klobasa in Samo Urbanija). Z odličnim nastopom, s prepričljivim odzivanjem na stališča nasprotne strani in s poglobljenim odgovarjanjem na zelo zahtevna vprašanja sodniškega panela, ki so ga sestavljali slovenski in norveški sodnik ter sodnik Združenega kraljestva kot predsedujoči, so v tesnem dvoboju premagali prav tako zelo dobro pripravljeno ekipo norveških študentk. S tem so se na najlepši možni način oddolžili za poraz proti isti ekipi pred tremi leti.

Bistvo primera se je nanašalo na kaznovanje Romkinje za beračenje in posledični izgon iz države. Glede na okoliščine primera so študenti morali podrobno preučiti zlasti sodno prakso o pravici do poštenega sojenja, prepovedi retroaktivnega kaznovanja, pravici do zasebnega življenja, svobodi izražanja, prepovedi diskriminacije, prepovedi kolektivnega izgona in pravicah zakonito bivajočih pri izgonu.

Po tekmovanju se je ekipa srečala še v bolj sproščenem okolju s slovenskim sodnikom dr. Markom Bošnjakom, s katerim so še enkrat premleli glavne dileme iz sodnega primera in izvedeli še nekaj strokovnih zanimivosti pri delu sodnika, ki je v pol leta od nastopa mandata že dodobra vpet v delo na sodišču.

Mentor ekipe prof. dr. Saša Zagorc se je po tem velikem uspehu lepo zahvalil coachema in nekdanjima tekmovalcema Matiji Urankarju in Jaki Kukavici, ki sta odlično pripravila tekmovalce na najtežja dejanska in pravna vprašanja primera, zahvalo pa je izrekel tudi še mnogim nekdanjim tekmovalcem za pomoč pri pripravah in tudi fakulteti ter zaposlenim za vso podporo, »ki jo že leta nudijo ekipam pri pripravah za moot court tekmovanja«. Kot zanimivost je izpostavil večkrat poudarjeno stališče predsedujočega sodnika, da je bila »kakovost nastopov obeh strani boljša kot pri marsikaterem zastopniku pritožnikov ali držav pred ESČP«, kar je sicer spodbudno za naše študente, manj pa za nivo varstva človekovih pravic v vsakdanjem življenju.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115