Znanstvena monografija Možina, Vlahek: Contract Law in Slovenia, Kluwer Law International , 2019

Ugledna mednarodna založba Kluwer Law International je izdala znanstveno monografijo Contract Law in Slovenia, ki sta jo napisala profesorja Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Damjan Možina in izr. prof., doc. dr. Ana Vlahek. Monografija je izšla tako v obliki dela IEL - International Encyclopaedia of Laws kot v obliki ločene samostojne monografije. Vključuje prikaz razvoja pogodbenega prava na Slovenskem, uvod v pogodbeno pravo s temeljnimi načeli pogodbenega prava ter analizo splošnih institutov pogodbenega prava in izbranih pogodb.

Datoteke