Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke v pravu je prejel prof. dr. dr. h. c. Janez Kranjc

Redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, je nesporna avtoriteta na področju rimskega prava.

Monografija Rimsko pravo je vrhunski znanstveni dosežek, ki je plod avtorjevega dolgoletnega raziskovalnega dela in znanstvenega zorenja. Poznavanje rimskega prava je nepogrešljiva prvina za razumevanje sodobnega nacionalnega prava in hkrati most do evropskega prava. Kranjčeva monografija se te teže rimskega prava vseskozi zaveda. Njena dodana vrednost je, da dosežke rimske pravne misli in obče pravne znanosti povezuje s sodobno zakonodajo in pravno teorijo. Kranjčevi primerjalnopravni pogledi so široko zasnovani in umeščeni v kontekst evropskega prava. Monografija ne bogati le romanistike, ampak je dragocena tudi z vidika nacionalne samobitnosti. Kranjčevo Rimsko pravo pomembno prispeva k razvoju pravne znanosti in trajno bogati pravno kulturo. Na podlagi historičnega in sodobnega gradiva izvirno ustvarja novo znanje o pravu, ki nam na temelju spoznavanja preteklosti pomaga razumeti sedanjost in s tem odpira perspektive za prihodnost.

Profesor Kranjc je znanstvenik širokih obzorij. Njegova bibliografija obsega več kot 300 enot, od tega je 65 znanstvenih del objavljenih v domačih in tujih publikacijah. Na odmevnost njegovega dela kaže med drugim naziv častni doktor, ki mu ga je leta 2006 podelila ena najstarejših evropskih visokošolskih izobraževalnih ustanov, Univerza v Poitiersu v Franciji.

Vir: Delo /24. 11. 2010/

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115