Zvestoba EKČP pri uresničevanju sodb v Republiki Sloveniji - Sodniški in strokovno-upravni odziv na analizo prof. dr. Veronike Fikfak in Ule Aleksandre Kos

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, skupaj s Srebrno katedro, in nosilko projekta Human Rights Nudge vljudno vabi na spletni dogodek, kjer bodo vodilni strokovnjaki obravnavali uresničevanje sodb v Republiki Sloveniji. 

Poudarjanje zvestobe konvencijskim standardom gre vsebinsko z roko v roki z zrelostjo države, kar v članku »Izvrševanje in implementacija sodb Evropskega sodišča za človekove pravice: Slovenija kot vzorna država?« (objavljen v PP), ko je govora o Sloveniji kot vzorni državi, že poudarjata avtorici raziskave. Prof. dr. Veronika Fikfak je nosilka projekta Human Rights Nudge, ki ga financira ERC in obravnava sodne primere, v katerih je bila ugotovljena kršitev konvencijskih pravic, ter analizira kdaj in zakaj so države spremenile prakso uresničevanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Članek, ki se osredotoča na Slovenijo, nam na podlagi empirične analize ponuja vrsto pričakovanih, a tudi nekaj presenetljivih, odgovorov o uresničevanju sodb pri nas. Po že podobnem izvedenem dogodku, kjer so se na članek odzvali domači in tuji strokovnjaki iz akademskega kroga, je smiselno slednje nadgraditi z razmišljanji in odzivi tistih, ki so bili oziroma še so neposredno vpeti v uresničevanje sodb ESČP pri svojem strokovnem delu: sodnikov in strokovno-upravni del pristojnega ministrstva. Verjamem, da bo tudi ta dogodek prispeval k utrjevanju spoštovanja konvencijskih pravic pri nas. 

Datum: četrtek, 13. maj 2021, od 15.00 do 16.00. 

Več informacij o programu in sodelujočih v pripetem vabilu

Dogodek bo izveden preko spletne platforme Zoom (Meeting ID: 788 611 2003). Posebna registracija ni potrebna. Za dodatne informacije v zvezi z dogodkom se lahko obrnete na dr. Sašo Zagorca (sasa.zagorc@pf.uni-lj.si).

Vljudno vabljeni,

prof. dr. Saša Zagorc