Pogoji za prehajanje med programi

Prehod na enovit magistrski študijski program Pravo je mogoč samo, če gre za prehod z enakega ali sorodnega študijskega programa (to je programa, iz katerega se lahko prizna vsaj polovica ECTS, ki se nanašajo na obvezne vsebine enovitega magistrskega študijskega programa Pravo).
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115