1. letnik

Legenda:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Uvod v pravoznanstvo

Aleš Novak
Miro Cerar

  1.  

(zimski)

 

60

 

 

15

 

 

75

 

150

 

10

2.

(poletni)

 

60

 

 

15

 

 

75

 

150

 

SKUPAJ

 

120

 

 

30

 

 

150

 

300

Ustavno pravo

Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

  1.  

(zimski)

 

45

 

 

30

 

 

75

 

135

 

9

2.
(poletni)

 

30

 

 

30

 

 

60

 

135

 

SKUPAJ

 

75

 

 

60

 

 

135

 

270

Rimsko pravo

Marko Kambič

  1.  

(zimski)

 

45

 

 

15

 

 

75

 

135

 

9

  1.  

(poletni)

 

45

 

 

30

 

 

60

 

135

 

SKUPAJ

 

90

 

 

45

 

 

135

 

270

Ekonomija

Katarina Zajc

  1.  

(zimski)

 

45

 

 

 

 

60

 

105

 

8

2.
(poletni)

 

45

 

 

30

 

 

60

 

135

 

SKUPAJ

 

90

 

 

30

 

 

120

 

240

Pravna zgodovina

Katja Škrubej

1.
(zimski)

 

50

 

30

 

25

 

 

105

 

210

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

50

 

30

 

25

 

 

105

 

210

Sociologija prava

Tilen Štajnpihler Božič

  1.  

(zimski)

 

45

 

30

 

15

 

 

90

 

180

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

45

 

30

 

15

 

 

90

 

180

Uvod v civilno pravo

Barbara Novak,
Damjan Možina,
Viktorija Žnidaršič Skubic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2.
(poletni)

 

80

 

 

25

 

 

105

 

210

 

SKUPAJ

 

80

 

 

25

 

 

105

 

210

Evropsko ustavno pravo

Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2.
(poletni)

 

30

 

 

30

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

30

 

 

30

 

 

60

 

120

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115