2. letnik

Legenda:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta

 

PREDMET

 

 NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D

Kazensko pravo

Vid Jakulin
Damjan Korošec,
Katja Filipčič
Matjaž Ambrož

3. (zimski)

90

 

30

 

90

210

12

4. (poletni)

30

 

30

 

90

150

SKUPAJ

120

 

60

 

180

360

Kazensko procesno pravo

Katja Šugman    
Primož Gorkič
Miha Hafner

3. (zimski)

30

 

45

 

75

135

10

4. (poletni)

30

 

45

 

75

165

SKUPAJ

60

 

90

 

150

300

Korporacijsko pravo

Klemen Podobnik

 

 

 

 

 

 

 

8

4. (poletni)

80

40

 

 

120

240

SKUPAJ

80

40

 

 

120

240

Stvarno pravo

Miha Juhart

3. (zimski)

45

 

30

 

75

150

5

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

45

 

30

 

75

150

Finance

Katarina Zajc

3. (zimski)

45

 

45

 

90

180

6

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

45

 

45

 

90

180

Tuja pravna terminologija – angleščina ali nemščina ali francoščina ali italijanščina

Matej Accetto Damjan Korošec
Janez Kranjc
Jerca Kramberger Škerl
Sandro Paolucci

 

 

 

 

 

 

 

6

4. (poletni)

30

30

30

 

90

180

SKUPAJ

 30

 30

 30

 

90

180

Družinsko pravo

Barbara Novak

 

 

 

 

 

 

 

5

4. (poletni)

75

 

 

 

75

120

SKUPAJ

75

 

 

 

75

120

Izbirni predmet 1

 

3. (zimski)

 

 

 

 

60

120

4

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

60

120

Izbirni predmet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4. (poletni)

 

 

 

 

60

120

SKUPAJ

 

 

 

 

60

120

 

Izbirni predmeti 3. semestra (izbirni predmet 1):

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D

Civilno medicinskopravo

Viktorija Žnidaršič Skubic

3. (zimski)

60

 

 

 

60

120

4

Diplomatsko in konzularno pravo

Vasilka Sancin

3. (zimski)

 

45

 

15

 

 

60

120

4

Kriminalistika

Primož Gorkič

3. (zimski)

 

45

 

15

 

 

60

120

4

Kriminologija

Katja Filipčič

3. (zimski)

45

15

 

 

60

120

4

Osebnostno pravo

Barbara Novak
Viktorija Žnidaršič Skubic

3. (zimski)

60

 

 

 

 

60

120

 4

Pravno raziskovanje in pisanje

Andrej Kristan

3. (zimski)

45

10

5

 

60

120

4

Pravo in jezik v evropski tradiciji

Katja Škrubej

3. (zimski)

45

15

 

 

60

120

4

Pravo migracij in azila

Saša Zagorc
Samo Bardutzky

3. (zimski)

45

15

 

 

60

120

4

Teorija države

Miro Cerar
Aleš Novak
Tilen Štajnpihler Božič

3. (zimski)

45

15

 

 

60

120

4

Uvod v primerjalno pravo

Aleš Novak
Miro Cerar

3. (zimski)

45

15

 

 

60

120

4

Volilno in parlamentarno pravo

Saša Zagorc

3. (zimski)

45

15

 

 

60

120

4

Zasebnopravni vidiki ureditve interneta

Klemen Podobnik

3. (zimski)

45

15

 

 

60

120

4

 

Izbirni predmeti 4. semestra  (izbirni predmet 2):

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D

Arbitražno pravo in ARS

Aleš Galič

4. (poletni)

45

15

 

 

60

120

4

Evropsko pravo človekovih pravic

Saša Zagorc
Samo Bardutzky

4. (poletni)

45

15

 

 

60

120

4

Evropsko zasebno pravo

Damjan Možina

4. (poletni)

45

15

 

 

60

120

4

Ius commune in evropska pravna tradicija

Marko Kambič

4. (poletni)

45

15

 

 

60

120

4

Izvršilno kazensko pravo

Matjaž Ambrož

4. (poletni)

45

15

 

 

60

120

4

Medicinsko kazensko pravo in sodna medicina

Damjan Korošec
Tomaž Zupanc

4. (poletni)

45

15

 

 

60

120

4

Mednarodne organizacije

Vasilka Sancin
Maša Kovič Dine

4. (poletni)

45

 

15

 

60

120

 4

Pravo varstva pred diskriminacijo

Tilen Štajnpihler Božič

4. (poletni)

45

15

 

 

60

120

4

Zgodovina angleškega prava

Katja Škrubej

4. (poletni)

45

15

 

 

60

120

4

Zgodovina kazenskega prava

Marko Kambič

4. (poletni)

45

15

 

 

60

120

4

Tuja pravna terminologija – angleščina

Matej Accetto

4. (poletni)

60

30

 

 

 

90

180

6

Tuja pravna terminologija – francoščina

Jerca Kramberger Škerl

4. (poletni)

45

 

 

45

 

90

180

6

Tuja pravna terminologija – italijanščina

Sandro Paolucci

4. (poletni)

30

30

30

 

90

180

 6

Tuja pravna terminologija – nemščina

Janez Kranjc
Damjan Korošec

4. (poletni)

30

30

30

 

90

180

6

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115