3. letnik

Legenda:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Civilno procesno pravo

Aleš Galič,
Jerca Kramberger Škerl

5.
(zimski)

 

30

 

15

 

30

 

 

75

 

150

 

10

6.
(poletni)

 

30

 

30

 

15

 

 

75

 

150

 

SKUPAJ

 

60

 

45

 

45

 

 

150

 

300

Delovno pravo

Luka Tičar

5.
(zimski)

 

45

 

 

15

 

 

60

 

120

 

8

6.
(poletni)

 

30

 

 

30

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

75

 

 

45

 

 

120

 

240

Obligacijsko pravo

Damjan Možina

  5.
(zimski)

 

55

 

 

 

 

60

 

115

 

8

6.
(poletni)

 

45

 

 

20

 

 

60

 

125

 

SKUPAJ

 

100

 

 

20

 

 

120

 

240

Dedno pravo

Viktorija Žnidaršič Skubic

5.
(zimski)

 

75

 

 

 

 

75

 

150

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

75

 

 

 

 

75

 

150

Pravo socialne varnosti

Grega Strban

5.
(zimski)

 

30

 

 

30

 

 

60

 

120

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

30

 

 

30

 

 

60

 

120

Gospodarsko pravo

Miha Juhart

 

 

 

 

 

 

 

 

7

6.
(poletni)

 

75

 

 

30

 

 

105

 

210

 

SKUPAJ

 

75

 

 

30

 

 

105

 

210

Pravo Evropske Unije

Peter Grilc,
Ana Vlahek

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6.
(poletni)

 

90

 

 

 

 

90

 

180

 

SKUPAJ

 

90

 

 

 

 

90

 

180

Izbirni
predmet 3

 

5.
(zimski)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni
predmet 4

 

5.
(zimski)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni
predmet 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6.
(poletni)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni predmeti 5. semestra (izbirni predmet 3 in 4):

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D

Civilno medicinsko

Viktorija Žnidaršič Skubic

5.
(zimski)

 

60

 

 

 

 

60

 

120

 

4

Diplomatsko in konzularno pravo

Vasilka Sancin

5.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Kriminologija

Katja Filipčič

5.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Osebnostno pravo

Barbara Novak,
Viktorija Žnidaršič Skubic

 

5.
(zimski)

 

60

 

 

 

 

 

60

 

120

 

4

Pravno raziskovanje in pisanje

Andrej Kristan

5.
(zimski)

 

45

 

10

 

5

 

 

60

 

120

 

4

Pravo, podoba in film v pravni zgodovini

Katja Škrubej

 

5.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Pravo intelektualne lastnine

Klemen Podobnik

5.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Primerjalno ustavno pravo

Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

5.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Teorija države

Miro Cerar,
Aleš Novak,
Tilen Štajnpihler Božič

 

5.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Uvod v primerjalno pravo

Aleš Novak,
Miro Cerar

5.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Varstvo zasebnosti v kazenskih postopkih

Primož Gorkič,
Aleš Završnik

5.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Volilno in parlamentarno pravo

Saša Zagorc

 

5.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Izbirni predmeti 6. semestra (izbirni predmet 5):

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D

Arbitražno pravo in ARS

Aleš Galič

6.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Evropsko pravo človekovih pravic

Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

6.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Evropsko zasebno pravo

Damjan Možina

6.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Izvršilno kazensko pravo

Matjaž Ambrož

6.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Latinski jezik za pravnike

Janez Kranjc

6.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Medicinsko kazensko pravo in sodna medicina

Damjan Korošec,
Jože Balažic

 

6.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Mednarodne organizacije

Vasilka Sancin,
Maša Kovič Dine

6.
(poletni)

 

45

 

 

15

 

 

60

 

120

 

4

Pravne veščine v praksi I

habilitirani učitelji

6.
(poletni)

 

10

 

20

 

 

 

90

 

120

 

4

Pravo varstva pred diskriminacijo

Tilen Štajnpihler Božič

4.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Zgodovina evropskih civilnih kodifikacij in ius commune Europaeum

Marko Kambič,
Katja Škrubej

 

 

6.
(poletni)

 

 

45

 

 

15

 

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Zgodovina kazenskega prava

Marko Kambič

6.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Tuja pravna terminologija –
angleščina

Matej Accetto

 

6.
(poletni)

 

30

 

30

 

30

 

 

90

 

180

 

6

Tuja pravna
terminologija –
francoščina

Jerca Kramberger Škerl

 

6.
(poletni)

 

30

 

30

 

30

 

 

90

 

180

 

6

Tuja pravna
terminologija –
italijanščina

Sandro Paolucci

 

6.
(poletni)

 

30

 

30

 

30

 

 

90

 

180

 

6

Tuja pravna
terminologija –
nemščina

Janez Kranjc,
Damjan Korošec

 

6.
(poletni)

 

30

 

30

 

30

 

 

90

 

180

 

6

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115