4. letnik

Legenda:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Mednarodno pravo

Vasilka Sancin,
Maša Kovič Dine

  7.
(zimski)

 

45

 

 

30

 

 

60

 

135

 

10

8.
(poletni)

 

45

 

 

30

 

 

90

 

165

 

SKUPAJ

 

90

 

 

60

 

 

150

 

300

Upravno pravo

Rajko Pirnat

  7.
(zimski)

 

45

 

 

30

 

 

60

 

135

 

9

8.
(poletni)

 

30

 

 

30

 

 

75

 

135

 

SKUPAJ

 

75

 

 

60

 

 

135

 

270

Javna uprava

Senko Pličanič

7.
(zimski)

 

30

 

 

30

 

 

60

 

120

 

8

8.
(poletni)

 

30

 

 

30

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

60

 

 

60

 

 

120

 

240

Upravno procesno pravo

Bruna Žuber

  7.
(zimski)

 

45

 

 

15

 

 

60

 

120

 

8

8.
(poletni)

 

45

 

 

15

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

90

 

 

30

 

 

120

 

240

Pravo varstva okolja

Senko Pličanič

7.
(zimski)

 

45

 

30

 

 

 

75

 

150

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

45

 

30

 

 

 

75

 

150

Mednarodno zasebno pravo in postopek

Jerca Kramberger Škerl,
Aleš Galič

7.
(zimski)

 

44

 

 

16

 

 

60

 

120

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

44

 

 

16

 

 

60

 

120

Ekonomska analiza prava

Katarina Zajc

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8.
(poletni)

 

60

 

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

60

 

 

 

 

60

 

120

Ustavno procesno pravo

Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8.
(poletni)

 

60

 

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

60

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni
predmet 6

 

7.
(zimski)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

 

Izbirni
predmet 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8.
(poletni)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni predmeti 7. semestra  (izbirni predmet 6):

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Bančništvo, zavarovalništvo ter finančni trgi

Marko Simoneti

7.
(zimski)

45

15

 

 

60

120

 4

Ekonomska analiza delovanja trga in podjetja v EU

Katarina Zajc

7.
(zimski)

45

15

 

 

60

120

4

Gospodarsko kazensko pravo

Vid Jakulin

7.
(zimski)

45

15

 

 

60

120

 4

Mednarodno gospodarsko pravo

Peter Grilc,
Klemen Podobnik,
Ana Vlahek

7.
(zimski)

45

15

 

 

 

60

120

 4

Mednarodno in evropsko pravo socialne varnosti

Grega Strban

7.
(zimski)

45

15

 

 

60

120

 4

Mednarodno pravo oboroženih spopadov

Vasilka Sancin

7.
(zimski)

45

 

15

 

60

120

 4

Postopek reševanja delovnih in socialnih sporov

Grega Strban,
Luka Tičar

7.
(zimski)

45

 

 

15

 

60

120

4

Pravo in razvoj

Senko Pličanič

7.
(zimski)

45

15

 

 

60

120

4

Pravo reguliranih sektorjev

Miha Juhart,
Peter Grilc,
Klemen Podobnik

7.
(zimski)

45

15

 

 

60

120

 

4

Ustavna jamstva v civilnih postopkih

Aleš Galič,
Jerca Kramberger Škerl

7.
(zimski)

30

15

15

 

60

120

4

Varstvo pravic v razmerju do javne oblasti

Bruna Žuber

7.
(zimski)

45

15

 

 

60

120

4

Izbirni predmeti 8. semestra  (izbirni predmet 7):

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Etika pravniških poklicev

Aleš Novak,
Miro Cerar

8.
(poletni)

45

15

 

 

60

120

 

4

Insolvenčno pravo

Ana Vlahek

8.
(poletni)

45

15

 

 

60

120

 

4

Mednarodno in evropsko delovno pravo

Luka Tičar

8.
(poletni)

45

15

 

 

 

60

120

 

4

Mednarodno kazensko pravo

Damjan Korošec,
Vasilka Sancin

8.
(poletni)

45

15

 

 

 

60

120

 

4

Nepremičninsko pravo

Miha Juhart,
Aleš Galič,
Ana Vlahek

8.
(poletni)

45

15

 

 

 

60

120

 

4

Pravne veščine v praksi II

habilitirani učitelji

8.
(poletni)

10

20

 

 

 

90

120

 

4

Pravo in psihologija

Katja Šugman Stubbs

8.
(poletni)

45

15

 

 

60

120

 

4

Pravo migracij in azila

Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

8.
(poletni)

45

15

 

 

60

120

 

4

Pravo morja

Vasilka Sancin,
Maša Kovič dine

8.
(poletni)

45

 

15

 

60

120

 

4

Prekrškovno pravo

Katja Filipčič

8.
(poletni)

45

15

 

 

60

120

 

4

Združitve, prevzemi in prestrukturiranje gospodarskih družb

Marko Simoneti

8.
(poletni)

45

15

 

 

60

120

 

4

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115