5. letnik

Legenda:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Davčno pravo

Jernej Podlipnik

  9.
(zimski)

 

45

 

 

30

 

 

75

 

150

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

45

 

 

30

 

 

75

 

150

Kazenskopravno varstvo človekovih pravic

Vid Jakulin, Damjan Korošec,
Katja Šugman Stubbs,
Katja Filipčič, Matjaž Ambrož, Primož Gorkič,
Miha Hafner

 

  9.
(zimski)

 

75

 

 

 

 

75

 

150

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

75

 

 

 

 

75

 

150

Konkurenčno pravo

 

Peter Grilc

9.
(zimski)

 

60

 

 

15

 

 

75

 

150

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

60

 

 

15

 

 

75

 

150

Filozofija prava z metodologijo pravnega vrednotenja

Miro Cerar,
Aleš Novak

  9.
(zimski)

 

60

 

 

 

 

60

 

120

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

60

 

 

 

 

60

 

120

Industrijska razmerja in socialna zavarovanja

Luka Tičar, Grega Strban

9.
(zimski)

 

60

 

 

 

 

60

 

120

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

60

 

 

 

 

60

 

120

Civilno izvršilno pravo in posebni civilni postopki

Aleš Galič,
Jerca Kramberger Škerl

9.
(zimski)

 

30

 

 

15

 

 

45

 

90

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

30

 

 

15

 

 

45

 

90

Izbirni
predmet 8

 

9.
(zimski)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

 

Izbirni
predmet 9

 

10.
(poletni)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

 

 

Magistrsko delo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

10.
(poletni)

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

780

 

780

Izbirni predmeti 9. semestra  (izbirni predmet 8):

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Bančništvo, zavarovalništvo ter finančni trgi

Marko Simoneti

 

9.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Ekonomska analiza delovanja trga in podjetja v EU

Katarina Zajc

 

9.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Gospodarsko kazensko pravo

Vid Jakulin

9.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Mednarodno gospodarsko pravo

Peter Grilc,
Klemen Podobnik,
Ana Vlahek

 

9.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

 

60

 

120

 

4

Mednarodno in evropsko pravo socialne varnosti

Grega Strban

 

9.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Mednarodno pravo oboroženih spopadov

Vasilka Sancin

 

9.
(zimski)

 

45

 

 

15

 

 

60

 

120

 

4

Postopek reševanja delovnih in socialnih sporov

Grega Strban,
Luka Tičar

 

9.
(zimski)

 

45

 

 

 

15

 

 

60

 

120

 

4

Pravo in razvoj

Senko Pličanič

9.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Pravo reguliranih sektorjev

Miha Juhart,
Peter Grilc,
Klemen Podobnik

 

9.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Ustavna jamstva v civilnih postopkih

Aleš Galič,
Jerca Kramberger Škerl

 

9.
(zimski)

 

30

 

15

 

15

 

 

60

 

120

 

4

Varstvo pravic v razmerju do javne oblasti

Bruna Žuber

 

7.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Izbirni predmeti 10. semestra  (izbirni predmet 9):

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Etika pravniških poklicev

Aleš Novak,
Miro Cerar

10.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Insolvenčno pravo

Ana Vlahek

10.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Mednarodno in evropsko delovno pravo

Luka Tičar

 

10.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

 

60

 

120

 

4

Mednarodno kazensko pravo

Damjan Korošec,
Vasilka Sancin

 

10.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

 

60

 

120

 

4

Nepremičninsko pravo

Miha Juhart,
Aleš Galič,
Ana Vlahek

 

10.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

 

60

 

120

 

4

Pravne veščine v praksi II

habilitirani učitelji

10.
(poletni)

 

10

 

20

 

 

 

90

 

120

 

4

Pravo in psihologija

Katja Šugman Stubbs

10.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Pravo migracij in azila

Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

10.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Pravo morja

Vasilka Sancin,
Maša Kovič Dine

10.
(poletni)

 

45

 

 

15

 

 

60

 

120

 

4

Prekrškovno pravo

Katja Filipčič

10.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Združitve, prevzemi in prestrukturiranje gospodarskih družb

Marko Simoneti

 

10.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115