Temeljni cilji programa

Po uspešno zaključenem programu naj bi bili študenti zmožni:
  • poglobljeno in celovito razumeti posamična področja prava, tudi s primerjalnopravnih in mednarodnih vidikov,
  • razumeti pravo in pravna pravila na abstraktni ravni, ob tem pa tudi znati uporabljati pravna pravila v različnih situacijah in kontekstih,
  • uporabljati različne metode interpretiranja pravnih pravil,
  • samostojno opravljati vse pravniške poklice, ki ne zahtevajo opravljenega državnega pravniškega izpita,
  • pridobljeno znanje ustrezno nadgraditi za opravljanje pravniškega državnega izpita,
  • samostojno in učinkovito organizirati čas,
  • učinkovitega skupinskega dela.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115