Katedre

Katedra za ustavno pravo Predstojnik/ca: izr. prof. dr. Samo Bardutzky, univ. dipl. prav.
Katedra za teorijo in sociologijo prava Predstojnik/ca: izr. prof. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav.
Katedra za pravnoekonomske znanosti Predstojnik/ca: prof. dr. Katarina Zajc, univ. dipl. prav.
Katedra za upravno pravo Predstojnik/ca: izr. prof. dr. Bruna Žuber, univ. dipl. prav.
Katedra za kazensko pravo Predstojnik/ca: prof. dr. Vid Jakulin, univ. dipl. prav.
Katedra za civilno pravo Predstojnik/ca: prof. dr. Peter Grilc, univ. dipl. prav.
Katedra za delovno in socialno pravo Predstojnik/ca: prof. dr. Grega Strban, univ. dipl. prav.
Katedra za pravno zgodovino Predstojnik/ca: prof. dr. Marko Kambič, univ. dipl. prav.
Katedra za mednarodno pravo Predstojnik/ca: prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115