Katedra za mednarodno pravo

Katedra za mednarodno pravo se ukvarja z matičnim področjem mednarodnega prava in vsemi s tem področjem povezanimi vsebinami.

V okviru I. stopenjskega študija v 4. letniku izvaja obvezni celoletni predmet Mednarodno javno pravo, pri katerem se poleg predavanj izvajajo tudi vaje, in izbirna predmeta Diplomatsko in konzularno pravo ter Pomorsko mednarodno pravo .
Katedra izvaja tudi predmete v angleškem jeziku namenjene študentom na izmenjavi Erasmus: Diplomatic and Consular Law, International Organizations ter International Humanitarian Law.

Na II. stopenjskem študiju mednarodnopravni usmeritveni sklop študentje poslušajo predmeta Izbrana poglavja mednarodnega prava in Mednarodno kazensko pravo (v sodelovanju s Katedro za kazensko pravo), med  izbirnimi predmeti pa je Mednarodno pravo oboroženih spopadov.

Na III. stopenjskem poglobljenem študiju pravnih ved  katedra ob sodelovanju tujih priznanih predavateljev izvaja predmete modula Mednarodno pravo ter izbirne predmete Pravo mednarodnih pogodb, Mednarodne organizacije ter Skupna zunanja in varnostna politika EU.

V delovanje katedre je vključen Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose, v okviru katerega deluje tudi Depozitarna knjižnica Organizacije združenih narodov. Člani katedre so tudi mentorji fakultetne ekipe za mednarodno tekmovanje iz poznavanja mednarodnega javnega prava Phillip C. Jessup International Moot Court Competition, koordinirajo fakultetni klub Model United Nations (MUNLawS) in Regionalno akademijo o Združenih narodih (Regional Academy on the United Nations) ter organizirajo skupaj s partnerji Pravno kliniko za varstvo okolja. Člani katedre in inštituta tako poleg pedagoškega dela redno proučujejo problematiko mednarodnega prava v okviru različnih projektov, pripravljajo strokovna mnenja in raziskave ter organizirajo različne strokovne in znanstvene seminarje ter mednarodne konference: www.R2Pconference.com in www.environmentlawconference.com. Predstojnica katedre in predstojnica Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose je prof. dr. Vasilka Sancin.


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115