Cenik šolnin doktorskega študija Pravo z dinamiko plačil

Cenik šolnin za študijsko leto 2022/2023 

Upravni odbor UL je na 6. seji 20. 1. 2022 potrdil cenik šolnin za doktorske študijske programe za študijsko leto 2022/2023. Na spletni strani UL so poleg cenika šolnin objavljeni tudi cenik prispevkov za študij s tarifnim delom v študijskem letu 2022/2023 ter Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL v študijskem letu 2022/2023.

Pojasnilo k ceniku šolnin doktorskega študijskega programa Pravo za študijsko leto 2022/2023

Prvi vpis v program v študijskem letu 2022/2023

Kandidati, ki se bodo v študijskem letu 2022/2023 prvič vpisali v doktorski študijski program Pravo, bodo vpisani v štiriletni program doktorskega študija (podaljšanje programa na štiri leta velja vključno od študijskega leta 2019/2020 dalje). Zanje velja Cenik šolnin za doktorske študijske programe za generacijo študentov, prvič vpisanih v študijskem letu 2022/2023. 

Napredovanje v višje letnike v študijskem letu 2022/2023

Redno napredovanje v programu

Študenti, ki se bodo v študijskem letu 2022/2023 vpisali v višji letnik doktorskega študija in v programu redno napredujejo, študij nadaljujejo in zaključijo po pogojih, ki so veljali ob njihovem prvem vpisu v program.

Šolnina za posamezni letnik študija bo študentom, ki v programu redno napredujejo, zaračunana po  Ceniku šolnin za doktorske študijske programe UL, ki je bil sprejet za študijsko leto, v katerem so se prvič vpisali v program doktorskega študija. Za redno napredovanje v programu šteje tudi podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom UL.

Arhiv cenikov šolnin doktorskih študijskih programov UL je dostopen na povezavi http://www.uni-lj.si/studij/cenik-storitev/ .

Napredovanje v višji letnik za študente, ki v programu niso redno napredovali in so v obdobju od vključno študijskega leta 2019/2020 pavzirali ali ponavljali letnik

Študenti, ki  bodo napredovali v višji letnik, po tem, ko so v obdobju od vključno  študijskega leta 2019/2020 prekinili študij (pavzirali) ali ponavljali letnik, bodo študij lahko nadaljevali po pogojih spremenjenega, štiriletnega programa. V primeru nerednega napredovanja višina šolnine za posamezni letnik izhaja iz višine šolnine, določene/veljavne za generacijo, ki je trenutno redno vpisana v ta letnik.

Sklepi 106. seje Upravnega odbora PF z dne 5. 7. 2022:

Ad1)

I) Predlog obročnega plačila šolnine doktorskega študijskega programa Pravo za študijsko leto 2022/2023 za študente 1. letnika

Sklep 1/1: Upravni odbor PF sprejme sklep, da bodo študenti, ki se bodo v študijskem letu 2022/2023 prvič vpisali v 1. letnik, šolnino v znesku 3.000,00 EUR plačali v petih zaporednih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo: 

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo

1.

600,00 EUR

31. 10. 2022

2.

600,00 EUR

30. 11. 2022

3.

600,00 EUR

31. 12. 2022

4.

600,00 EUR

31. 1. 2023

5.

600,00 EUR

28. 2. 2023


II) Predlog obročnega plačila šolnine doktorskega študijskega programa Pravo za študente višjih letnikov za študijsko leto 2022/2023

Sklep 1/2: Upravni odbor PF sprejme sklep, da bodo študenti, ki se bodo v študijskem letu 2022/2023 prvič vpisali v 2., 3. ali 4. letnik, šolnino v znesku 2.200,00 EUR plačali v štirih zaporednih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo:

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo

1.

550,00 EUR

31. 10. 2022

2.

550,00 EUR

30. 11. 2022

3.

550,00 EUR

31. 12. 2022

4.

550,00 EUR

31. 1. 2023


Ad 2) Odlog plačila šolnine doktorskega študija Pravo za študente, ki bodo v študijskem letu 2022/2023 izpolnjevali pogoje za sofinanciranje študija

Sklep 2: Upravni odbor PF sprejme predlog odloga plačila šolnine za študente, ki bodo prejemniki sofinanciranja za študijsko leto 2022/2023. Navedenim študentom se izstavitev računa za razliko (med sofinanciranim in polnim zneskom) šolnine odloži do potrditve seznama kandidatov za sofinanciranje s strani MIZŠ. 


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115