Cenik šolnin doktorskega študija Pravo z dinamiko plačil

Cenik šolnin za študijsko leto 2021/2022 

Upravni odbor UL je na 24. seji 28. 1. 2021 potrdil cenik šolnin za doktorske študijske programe za študijsko leto 2021/2022. Na spletni strani UL so poleg cenika šolnin objavljeni tudi cenik vpisnine in prispevkov s tarifnim delom v študijskem letu 2021/2022 ter Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL v študijskem letu 2021/2022.

Pojasnilo k ceniku šolnin doktorskega študijskega programa Pravo za študijsko leto 2021/2022

Prvi vpis v program v študijskem letu 2021/2022 

Kandidati, ki se bodo v študijskem letu 2021/2022  prvič vpisali v doktorski študijski program Pravo, bodo vpisani v štiriletni program doktorskega študija (podaljšanje programa na štiri leta velja vključno od študijskega leta 2019/2020 dalje). Zanje velja Cenik šolnin za doktorske študijske programe za generacijo študentov, prvič vpisanih v študijskem letu 2021/2022. 

Napredovanje v višje letnike v študijskem letu 2021/2022

Redno napredovanje v programu

Študenti, ki se bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisali v višji letnik doktorskega študija in v programu redno napredujejo, študij nadaljujejo in zaključijo po pogojih, ki so veljali ob njihovem prvem vpisu v program.

Šolnina za posamezni letnik študija bo študentom, ki v programu redno napredujejo, zaračunana po  Ceniku šolnin za doktorske študijske programe UL, ki je bil sprejet za študijsko leto, v katerem so se prvič vpisali v program doktorskega študija. Za redno napredovanje v programu šteje tudi podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom UL.

Arhiv cenikov šolnin doktorskih študijskih programov UL je dostopen na povezavi http://www.uni-lj.si/studij/cenik-storitev/ .

Napredovanje v višji letnik za študente, ki v programu niso redno napredovali in so v obdobju od vključno  študijskega leta 2019/2020 pavzirali ali ponavljali letnik

Študenti, ki  bodo napredovali v višji letnik, po tem, ko so v obdobju od vključno  študijskega leta 2019/2020 prekinili študij (pavzirali) ali ponavljali letnik, bodo študij lahko nadaljevali po pogojih spremenjenega, štiriletnega programa. Šolnino bodo plačali v skladu z veljavnim cenikom šolnin za doktorske študijske programe za generacijo študentov, v posameznem študijskem letu prvič vpisanih v doktorski študij.

Sklepi 96. seje Upravnega odbora PF z dne 29. 6. 2021:

Ad3) Obročno plačilo šolnine za študijsko leto 2021/2022

Sklep 3: Študent bo šolnino v znesku 3.000,00 EUR plačal v petih zaporednih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo:

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo

1.

600,00 EUR

31. 10. 2021

2.

600,00 EUR

30. 11. 2021

3.

600,00 EUR

31. 12. 2021

4.

600,00 EUR

31. 1. 2022

5.

600,00 EUR

28. 2. 2022


Sklep 4
: Študent bo šolnino v znesku 2.200,00 EUR plačal v štirih zaporednih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo:

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo

1.

550,00 EUR

31. 10. 2021

2.

550,00 EUR

30. 11. 2021

3.

550,00 EUR

31. 12. 2021

4.

550,00 EUR

31. 1. 2022

 
Ad 5) Odlog plačila šolnine doktorskega študija za študente, ki bodo v študijskem letu 2021/2022 izpolnjevali pogoje za sofinanciranje študija

Sklep 5: Upravni odbor PF sprejme predlog odloga plačila šolnine za študente, ki bodo izpolnili pogoje za sofinanciranje šolnine in  bodo prejemniki sofinanciranja za študijsko leto 2021/2022. Navedenim študentom se plačilo razlike (med sofinanciranim in polnim zneskom) šolnine odloži do potrditve seznama kandidatov za sofinanciranje s strani MIZŠ.

 


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115