Cenik šolnin z dinamiko plačil

Cenik šolnin za študijsko leto 2021/2022 

Upravni odbor UL je na 24. seji 28. 1. 2021 potrdil cenik šolnin za doktorske študijske programe za študijsko leto 2021/2022. Na spletni strani UL so poleg cenika šolnin objavljeni tudi cenik vpisnine in prispevkov s tarifnim delom v študijskem letu 2021/2022 ter Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL v študijskem letu 2021/2022.


Pojasnilo k ceniku šolnin doktorskega študijskega programa Pravo za študijsko leto 2020/2021

 

Prvi vpis v program za študijsko leto 2020/2021 

Kandidati, ki se bodo v študijskem letu 2020/2021 prvič vpisali v doktorski študijski program Pravo, bodo vpisani v štiriletni program doktorskega študija (podaljšanje programa na štiri leta velja vključno od študijskega leta 2019/2020 dalje). Zanje velja Cenik šolnin za doktorske študijske programe za generacijo študentov, prvič vpisano v študijskem letu 2020/2021. 

Vpis v višje letnike za študijsko leto 2020/2021

Redno napredovanje v programu

Študenti, ki se bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisali v višji letnik doktorskega študija in v programu redno napredujejo, študij nadaljujejo in zaključijo po pogojih, ki so veljali ob njihovem prvem vpisu v program.

Šolnina za posamezni letnik študija bo študentom, ki v programu redno napredujejo, zaračunana po  Ceniku šolnin za doktorske študijske programe UL, ki je bil sprejet za študijsko leto, v katerem so se prvič vpisali v program doktorskega študija. Za redno napredovanje v programu šteje tudi podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom UL.

Arhiv cenikov šolnin doktorskih študijskih programov UL je dostopen na povezavi http://www.uni-lj.si/studij/cenik-storitev/ .

Napredovanje v višji letnik za študente, ki v programu niso redno napredovali, a so bili v študijskem letu 2019/2020 prvič vpisani v višji letnik študija

Doktorandi, ki so se v študijskem letu 2019/2020 vpisali v višji letnik doktorskega študija po prekinitvi oziroma ponavljanju letnika, študij nadaljujejo in ga v primeru rednega napredovanja v višje letnike zaključijo po pogojih triletnega programa, ki so veljali v študijskem letu 2018/2019.

V tem primeru se obračuna šolnina v skladu s cenikom šolnin za doktorske študijske programe za generacijo, prvič vpisano v študijskem letu 2018/2019.

Napredovanje v višji letnik za študente, ki v programu niso redno napredovali in so v študijskem letu 2019/2020 pavzirali ali ponavljali letnik

Študenti, ki  se bodo v študijskem letu 2020/2021 prvič vpisali v višji letnik, po tem, ko so v študijskem letu 2019/2020 prekinili študij (pavzirali) ali ponavljali letnik, bodo študij lahko nadaljevali po pogojih spremenjenega, štiriletnega programa.

Vsi, ki bodo študij nadaljevali v študijskem letu 2020/2021 po predhodni prekinitvi ali ponavljanju letnika, bodo plačali šolnino v skladu z veljavnim cenikom šolnin za doktorske študijske programe za generacijo študentov, prvič vpisano v študijskem letu 2020/2021.


Obročno plačilo šolnine
za študijsko leto 2020/2021 (84. seja UO PF z dne 9. 6. 2020)

Znesek šolnine 3. 000,00 EUR bo študent plačal v petih zaporednih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo:

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo

1.

600,00 EUR

31. 10. 2020

2.

600,00 EUR

29. 11. 2020

3.

600,00 EUR

30. 12. 2020

4.

600,00 EUR

31. 1. 2021

5.

600,00 EUR

28. 2. 2021


Znesek šolnine 2. 200,00 EUR bo študent plačal v štirih zaporednih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo:

Zap. št. obroka

Znesek obroka

Zapadlost v plačilo

1.

550,00 EUR

30. 10. 2020

2.

550,00 EUR

29. 11. 2020

3.

550,00 EUR

30. 12. 2020

4.

550,00 EUR

31. 1. 2021

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115