Etični kodeks

Na podlagi 47. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/2005 in spremembe, dopolnitve in popravki) je Senat Univerze v Ljubljani na 12. seji dne 25. 11. 2014 sprejel

ETIČNI KODEKS ZA RAZISKOVALCE UNIVERZE V LJUBLJANI

Komisija za raziskovalno in razvojno delo Univerze v Ljubljani je na 9. seji dne 16.4.2015 sprejela program rednega seznanjanja raziskovalcev UL z etičnimi načeli: 

  • doktorski študenti ob vpisu prejmejo Etični kodeks za raziskovalce Univerze v Ljubljani ter podpišejo Izjavo raziskovalca o zavezi k uresničevanju etičnih načel UL,
  •  z etičnimi načeli za raziskovalce UL se jih seznani v okviru predmetov in modulov, namenjenih veščinam v znanstvenoraziskovalnem delu ali v okviru predavanj o izdelavi doktorske disertacije, preko mentorjev in preko spletne strani.