Pravo

V skladu s splošno usmeritvijo bolonjske reforme študija je doktorski študij Prava predviden kot enovit doktorski študij, v katerem vsak študent izbere izmed naslednjih modulov (usmeritev):

 • Civilno pravo
 • Delovno pravo in pravo socialne varnosti
 • Ekonomska analiza prava
 • Evropsko pravo
 • Gospodarsko pravo
 • Kazensko pravo
 • Kriminologija
 • Mednarodno pravo
 • Pravna zgodovina
 • Rimsko pravo
 • Teorija prava in države
 • Upravno pravo
 • Ustavno pravo.
Predstavitveni zbornik  štiriletnega doktorskega študijskega programa Pravo (program je prvič razpisan za študijsko leto 2019/2020)

Predstavitveni zbornik  triletnega doktorskega študijskega programa Pravo (program je bil razpisan v študijskih letih od vključno 2009/2010 do 2018/2019)
 
Predstavitev modula Kriminologija 

Sklep Komisije za kakovost z dne 15. 6. 2016 o ustreznem navajanju virov v opombah pri oddaji pisnega izdelka