Izpolnjevanje pogojev za pristop k opravljanju prvega doktorskega seminarja

V skladu s sklepoma Komisije za doktorski študij Pravne fakultete v Ljubljani z dne 10. januarja 2012 in dne 13. junija 2012 so pogoj za opravljanje prvega doktorskega seminarja uspešno opravljene študijske obveznosti prvega letnika doktorskega študija v celotnem obsegu 60 kreditnih točk. 

Pogoj opravljenih izpitnih obveznosti prvega letnika doktorskega študija ne vključuje obveznosti objave znanstvenega članka, ki jo mora študent izpolniti do zaključka doktorskega študija.

Sklep Komisije za kakovost z dne 15. 6. 2016 o ustreznem navajanju virov v opombah pri oddaji pisnega izdelka

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115