Obrazci s postopki predložitve

Obrazec B3 Predlog mentorstva je potrebno izpolnjenega ter s podpisom  mentorja priložiti prijavi za vpis na doktorski študij.

Obrazca B3 Prijava seminarske naloge na podiplomskem doktorskem študiju in B3 Prijava k izpitu na podiplomskem doktorskem študiju, izpolnjena, z oceno in podpisom učitelja prejme referat; sta dokumenta, potrebna za vpis ocene v Študentski informacijski sistem. Obrazec B3 Prijava k izpitu velja kot potrdilo o opravljenem izpitu in ga študent predloži učitelju na izpitu (predhodna predložitev prijavnice ni potrebna). Obrazec B3 Prijava seminarske naloge velja kot potrdilo o opravljeni seminarski nalogi in ga študent odda učitelju skupaj s seminarsko nalogo.

Obrazec B3 Prijava teme z izjavo o avtorstvu je del vloge za prijavo teme doktorske disertacije (več informacij na povezavi https://www.pf.uni-lj.si/iii-stopnja/prijava-teme-doktorske-disertacije/ ). Obrazec vsebuje tudi  prošnjo za pisanje doktorske disertacije v angleškem jeziku, ki jo je potrebno odstraniti, če bo disertacija napisana v slovenskem jeziku.

Obrazci za oddajo prošenj, ki se nanašajo na študijske zadeve (npr. za nadaljevanje študija, podaljšanje roka za predložitev izdelane doktorske disertacije, …) so na voljo le v elektronski obliki; dostopni so v ŠISu, na povezavi  https://vispf.uni-lj.si/ . Prošnjo je potrebno oddati elektronsko, jo tudi natisniti in podpisano, skupaj z dokazili poslati referatu za doktorski študij.


 Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115