Predmetnik

Predmetnik štiriletnega doktorskega študijskega programa Pravo

Predmetnik triletnega doktorskega študijskega programa Pravo 

Skladno s točko 4.5.f  Vloge za pridobitev soglasja k doktorskemu študijskemu programu Pravo Pravne fakultete v Ljubljani (Akreditacija študijskega programa) lahko študent: 

(1)   namesto izbirnega predmeta vpiše tudi obvezni predmet iz drugega usmeritvenega modula.

(2)   namesto izbirnih predmetov v obsegu 10 ECTS opravi obveznosti na drugi članici Univerze v Ljubljani ali drugi univerzi v Sloveniji ali tujini, če gre za vsebine, ki so povezane z nameravano temo doktorskega dela, o čemer na predlog študenta odloča komisija za študijske zadeve.


Izvedba predmetov doktorskega študija:

 

Število prijavljenih  na posamezni predmet

Način izvedbe predmeta

10 in več študentov

predavanja

5 do 9 študentov

skupinske konzultacije v obsegu največ 1/3 ur predavanj na predmet

1 do 4 študentov

individualne konzultacije v obsegu 2 uri neposredne pedagoške obveznosti na študenta

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115